Welkom

Dit jaar leveren we geen mest meer maar vanaf februari 2022 kan er weer besteld worden.

Scouting Paul Kruger verkoopt deze lente champost aan huis in Nijmegen-Noord, Nijmegen-Oost, Berg en Dal, Beek en Ubbergen en levert deze aan huis op 27 en 28 maart 2021. Via deze website kunt u onze mest bestellen.

Het voorjaar is de tijd om aan de slag te gaan in de tuin. Om te zorgen voor een voedzame bodem verkoopt de scouting champost of champignon compost, een product afkomstig van de teelt van champignons. Dit bestaat uit een mengsel van stro, paardenmest, kippenmest, kalk en veen. Daarmee is champost geschikt voor gazon en border, waardoor uw tuin er straks weer netjes en gevoed uitziet. Bestel nu!

Elke 8e kruiwagen is gratis!
Op zaterdag 27 bezorgen onze vrijwilligers kruiwagens champost aan huis in Nijmegen Oost, Berg en Dal, Beek en Ubbergen en op zondag 28 maart 2021 aan huis in Nijmegen-Noord. Voor 5 euro per kruiwagen wordt de mest bij u aan huis geleverd. Bovendien is elke 8e kruiwagen gratis!